ПРЕДСТАВЯНЕ

За нас

С дългогодишен опит в промишленото и гражданско строителство, Елма 2014 ЕООД е водеща компания специализирана в областа на строителството на промишлени и граждански обекти и ремонт на сгради и съоръжения.

Фирмата е с над 40 членен екип от професионалисти включващ инженери технически ръководители строителни работници и специалисти концентрирани в областа на строителството и ремонтната дейност .

Елма 2014 ЕООД има дългогодишен професионален опит в цялостното изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради, спортни съоръжения.

Както и допълнителни дейности като: ремонт на покриви, полагане и полиране на бетон, вертикална планировка, метални конструкции,хидроизолации, топлоизолации, гипсокартон, шпакловка, ВИК инсталации, ЕЛ инсталации. Изпълнение на различни видове строително-монтажни работи от крайните фази на строителния процес и др.

Фирмата се представлява от Пенчо Минев Пенев

Дружектвото е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група - строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобцителни мрежи и съоръжение - от трета до пета категория.
  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура - от трета до пета категория.
  • Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда - от трета до пета категория .
  • Пета група -отделни видове СМР, съгласно НКИД.

ЕЛМА 2014 ЕООД притежава:

  • Сертификат за качество съгласно изискванията на международния стандарт - ISO 9001:2015
  • Сертификат за управление на здравето и безопасността при работа - ISO 45001:2018
  • Сертификат за система за управление на околната среда - ISO 14001:2015
Виж Сертификати